mandag den 10. december 2012

Har Henrik Dam vildledt Folketinget?

Det her er teknik. Det er kedeligt. Det er for nørder. Men det kan ikke desto mindre udvikle sig til en alvorlig sag for Transportminister Henrik Dam Kristensen. 

Og djævlen ligger som bekendt i detaljen!

Jeg er blevet i alvorligt tvivl om, hvorvidt vi har at gøre med en minister, som i bestræbelsen på at redde DSB’s skrantende økonomi, decideret har vildledt Folketinget. 

Sagen handler i al sin enkelthed om, at regeringen vil give DSB mulighed for - med statsgaranti - at optage lån til driftsudgifter. Altså i realiteten have mulighed for at øge sin i forvejen kæmpe gæld med staten i ryggen. 

Du kan se, hvad lovforslaget handler om her: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L8/som_fremsat.htm#dok

Jeg har interesseret mig meget for denne sag, og har haft et en stor lyst til at få underbygget, hvorfor det skulle være nødvendigt at understøtte DSB's drift med statsgaranti.

Det svarer Transportministeren så på på her:
I et notat fra Transportministeriet af 18. oktober 2012 fremgår, at såfremt DSB ikke tilkendes en statsgaranti, ja så vil DSBs renteudgifter udgøre et markant driftsmæssigt problem. Uden en statsgaranti skønnes de øgede renteudgifter - i følge Transportminsteren - at være et trecifret 
millionbeløb. Du kan se det hele her i kilde 1: 

Så langt så godt.

Men så opstår det problem for Transportministeren, at EU ikke accepterer konkurrenceforvridning. Det kan du se ud af dette svar, hvoraf det fremgår, at der skal ske en markedsmæssig prissætning af prisgarantien. Det kan du se her i kilde 2: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l8/spm/31/svar/920914/1180943.pdf

Efter det svar - jf. Transportministerens korrespondance med EU Kommisionen - ja så er det, at Henrik Dam Kristensen og hans ministerium kommer ud af busken. I et svar til Folketingets Transportudvalg skriver ministeren, at ”Den markedsmæssige prissætning af garantien vil blive fastlagt med udgangspunkt i, hvad andre statsligt ejede selskaber betaler ved optagelse af lån uden statsgaranti, samt hvad DSB hidtil selv har kunnet låne til uden garanti.”  Se hele svaret her i kilde 3:

Hvad står i dette svar: Ja, vel i virkeligheden at DSB ikke må tjene penge på at have en statsgaranti.

Problemet er derfor, hvordan Transportministeren på en og samme tid kan fremhæve, som i kilde 1, at DSB vil kunne ”tjene penge” på en statsgaranti, mens man i kilde 3 klargør, at DSB skal betale den samme rente – altså markedsrenten – som i alle andre typer af statslige virksomheder, som optager lån.

Jeg har en teori. Nemlig at banker og andre kreditinstitutioner har smækket kassen i for, at DSB OVERHOVEDET kan låne penge, hvis ikke staten garanterer.

Men det er så også en HELT andet sag, end den Transportministeren har oplyst. Så handler det ikke så meget om rentebyrden for DSB, men mere om DSB’s mulighed for at refinansiere sin 18 mia. kr. store gæld.

Det har Transportministeren imildertid på INTET tidspunkt oplyst over for Folketinget. Tværtimod har argumentet, som det ses af ovenstående, været, at det er en god forretning for DSB.

Derfor er spørgsmålet: Har Transportministeren vildledt Folketinget...??

Ingen kommentarer:

Send en kommentar